Kodėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užaugintos daržovės

PAGAL NACIONALINĘ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO KOKYBĖS SISTEMĄ UŽAUGINTI ŠVIEŽI VAISIAI, UOGOS IR DARŽOVĖS, TAIP PAT JŲ PERDIRBTI PRODUKTAI

 

Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užauginti švieži vaisiai, uogos ir daržovės, taip pat jų perdirbti produktai gaminami laikantis įprastinei gamybai keliamų reikalavimų bei papildomų reikalavimų, kurie išdėstyti išskirtinės kokybės šviežių vaisių, uogų ir daržovių, taip pat jų perdirbtų produktų specifikacijose

Kontroliuojami kriterijai

Įprastiniai vaisiai, uogos ir daržovės taip pat jų perdirbti produktai

Išskirtinės kokybės vaisiai, uogos ir daržovės taip pat jų perdirbti produktai

Auginimo/gamybos vietos reikalavimai

Nereglamentuojama

Auginami tik Lietuvoje.

Atstumas iki taršos šaltinių

Nereglamentuojama

Vaisiai, uogas ir daržovės auginamos ne arčiau kaip:

-         1 km nuo ganyklų, sąvartynų sanitarinių apsaugos zonų;

-         50 metrų nuo magistralinių kelių;

-          10 metrų nuo krašto kelių;

-         5 metrai nuo kaimyninių laukų, kuriuose auginami kitokie nei IKP ar ekologiniai produktai.

Tręšimas

Tręšiama laikantis bendrųjų reikalavimų taikomų tręšiant organinėmis ir (arba) mineralinėmis trąšomis.

Tręšiama vadovaujantis tręšimo planais, sudarytais vadovaujantis laboratorinių dirvožemio ar lapų tyrimų duomenimis, kuriuose kiekvienam laukui parinkta minimali, būtina augalo normaliai vegetacijai trąšų norma, nurodant trąšų rūšį, tręšimo laiką ir būdą.

Tręšiant sunaudojamas 1/3 mažesnis mineralinių trąšų kiekis nei įprastinėje gamyboje.

Mikroelementinių trąšų naudojimas

Augintojo nuožiūra, vadovaujantis trąšų gamintojų pateiktomis rekomendacijomis.

Naudojamos tik tuomet, kai vadovaujantis laboratoriniais tyrimų rezultatais ir (arba) mokslininkų parengtomis ir moksliškai pagrįstomis auginimo technologijomis įrodoma, kad dirvožemyje arba augalų lapuose jų nepakanka.

Augalų apsaugos priemonių naudojimas

Naudojamos augalų apsaugos produktų registre registruotos augalų apsaugos priemonės, vadovaujantis jų techninėse dokumentacijose išdėstytomis rekomendacijomis.

Draudžiama vaisių ir daržovių apsaugai naudoti labai nuodingus (etiketėje ženklinamus „Labai toksiškas“ ir (arba) simboliu „T+“) ir nuodingus (etiketėje ženklinamus „Toksiškas“ ir (arba) simboliu „T“) pesticidus.

Siekiant išvengti veikliųjų medžiagų susikaupimo vaisiuose, uogose ir daržovėse pesticidai turintys tos pačios veikliosios medžiagos gali būti naudojami ne daugiau nei 2 kartus per vegetacijos laikotarpį.

Herbicidai gali būti naudojami tik pirmoje augalų vegetacijos pusėje. Antroje augalų vegetacijos pusėje piktžolės naikinamos tik mechaninėmis priemonėmis (ravėjimu ar pan.).

Vaisių, uogų ir daržovių tiekimas rinkai po augalų apsaugos priemonių naudojimo

Derlius nuimamas ir tiekiamas rinkai praėjus augalų apsaugos produkto techninėje dokumentacijoje nustatytam terminui.

Derlius nuimamas ir tiekiamas rinkai praėjus ne mažiau kaip 1,5 karto ilgesniam laikotarpiui nei numatyta techninėje augalų apsaugos produkto dokumentacijoje.

Šviežumo reikalavimai

Vaisių, uogų ir daržovių atvėsinimo iki optimalios laikymui temperatūros bei tiekimo rinkai laikas po derliaus nuėmimo nereglamentuojamas.

Kad išsaugoti maistingumą:

- uogos, lapinės daržovės po derliaus nuėmimo iki optimalios jų laikymui temperatūros atvėsinamos per 5 val.

- lapinės, ankstyvosios daržovės, greitai gendantys vaisiai, uogos ir daržovės pateikiami ne vėliau kaip kitą parą po derliaus nuėmimo;

Aplinkos tausojimas

Augintojas laikosi privalomųjų aplinkos apsaugos reikalavimų.

Laikomasi privalomųjų aplinkos apsaugos reikalavimų ir taip pat sudaromos palankios sąlygos bioįvairovei gausėti: įrengiami inkilai paukščiams, veisiami bitiniai vabzdžiai, nenusausinamos pelkutės, aplinka želdinama gyvatvorėmis.

Organinės atliekos kompostuojamos ir vėliau naudojamos augalams tręšti.

Nesuyrančios atliekos rūšiuojamos ir atiduodamos perdirbti.

Perdirbti vaisiai, uogos ir daržovės

Genetiškai modifikuotų organizmų naudojimas

Gali būti naudojami ES leidžiami naudoti maistui genetiškai modifikuoti arba savo sudėtyje turintys genetiškai modifikuotų organizmų produktai.

Draudžiama naudoti žaliavas ir produktus, gautus iš genetiškai modifikuotų organizmų, arba jei jų sudėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų.

Maisto priedų naudojimas

Gali būti naudojami HN 53 „Leidžiami vartoti maisto priedai” nurodyti maisto priedai, neviršijant nurodytų jų kiekių.

Draudžiama.

Produktų perdirbimo procesų parinkimas

Nereglamentuojama

Perdirbant vaisius, uogas ir daržoves leidžiama naudoti mechaninius ir biocheminius procesus. Galima naudoti virimą vandenyje ar garinimą vandens garuose. Kepti ar virti riebaluose ar aliejuje draudžiama, taip pat draudžiama vaisius ir daržoves apdoroti aukšto dažnio srovėmis.

Energinė/maistinė vertė

Nereglamentuojama

Perdirbant vaisius, uogas ir daržoves priklausomai nuo jų kategorijos:

-          sumažintas cukraus kiekis;

-          padidintas maistinių skaidulų kiekis;

-          padidintas vitaminų kiekis į perdirbto produkto receptūrą įtraukiant šiuo požiūriu vertingus vaisius ir daržoves.

Reikalavimų vykdymo kontrolė

Valstybinės kontrolės institucijos kontroliuoja teikiamų rinkai vaisių, uogų ir daržovių atitiktį nustatytiems tiekimo rinkai reikalavimams.

 

Apart privalomųjų tiekimo rinkai reikalavimų kontrolės, atitiktį specifikacijoje išdėstytiems reikalavimams prižiūri nepriklausoma sertifikavimo įstaiga.