Nacionalinės kokybės, ekologiškų ir įprastinės gamybos produktų bazinių gamybos principų palyginimas

IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS, EKOLOGIŠKŲ IR ĮPRASTINĖS GAMYBOS PRODUKTŲ BAZINIŲ GAMYBOS PRINCIPŲ PALYGINIMAS

                             ŽENKLINIMAS

 lapas1

ekologinis1

 kokybe1

GAMYBOS SRITIS

 

KRITERIJUS                                                         

EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ GAMYBA

IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS PRODUKTŲ GAMYBA

ĮPRASTINIŲ PRODUKTŲ GAMYBA

BENDRIEJI PRINCIPAI

Turi atitikti privalomuosius ir  ES Reglamentu nustatytus, aukštesnius nei įprastinei gamybai privalomi reikalavimus.       Taip       Ne       Ne
Turi atitikti privalomuosius ir žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintose specifikacijose nustatytus, aukštesnius nei įprastinei gamybai privalomi reikalavimus.       Ne       Taip       Ne
Visuose gamybos etapuose taikomi aplinką tausojantys gamybos principai.       Taip       Taip   Nebūtinai
Be įprastinės  kontrolės, gamybos procesus kontroliuoja ir  atitiktį keliamiems reikalavimams patvirtina nepriklausoma sertifikavimo įstaiga išduodama sertifikatą.       Taip       Taip       Ne
Draudžiama naudoti maisto priedus bei žaliavas ir produktus, gautus iš genetiškai modifikuotų organizmų, arba jei jų sudėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų.       Taip       Taip       Ne
Draudžiama produktus apdoroti jonizuojančiais spinduliais, aukšto dažnio srovėmis ir naudoti cheminius apdorojimo būdus.       Taip       Taip       Ne
AUGALININKYSTĖ Trąšos ir dirvožemio gerinimo priemonės gali būti naudojamos  tik natūralios kilmės ir tik iš teisės aktuose nustatyto sąrašo.
Naudojama žemės įdirbimo ir kultivavimo praktika,  padedanti išlaikyti organines medžiagas dirvožemyje arba padidinti jų kiekį, sustiprinanti  dirvožemio stabilumą bei dirvožemio biologinę įvairovę. Dirvožemio derlingumas ir biologinis aktyvumas išlaikomas ir didinamas taikant tinkamą sėjomainą, įskaitant ankštinių augalų auginimą bei sideracinių augalų auginimą.
      Taip    Nebūtinai       Ne
Tręšiant augalus naudojami tik minimalūs, normaliai augalų vegetacijai būtini, neviršijant išskirtinės kokybės specifikacijose nustatytų  leistinų ribų  mineralinių trąšų kiekiai apskaičiuoti pagal atliktų dirvožemio tyrimų rezultatus ir augalo maisto medžiagų balansą.       Ne       Taip       Ne
Augalų sveikata turi būti palaikoma naudojant prevencines priemones, parenkant kenkėjams ir ligoms atsparias tinkamas veisles ir rūšis, naudojant tinkamą sėjomainą, mechaninius bei fizinius metodus.
Augalų apsaugos priemonės gali būti naudojamos  tik natūralios kilmės ir tik iš ekologiškų produktų gamybą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyto sąrašo.
      Taip      Dalinai       Ne
Draudžiama naudoti toksiškus ir labai toksiškus, paženklintus „T“ bei „T+“ pesticidus. Tos pačios veikliosios medžiagos turinčius pesticidus galima naudoti ne daugiau kaip 2 kartus per vegetacijos laikotarpį.       Taip       Taip       Ne
Antroje vegetacijos pusėje piktžoles naikinti galima tik mechaninėmis priemonėmis.       Taip       Taip       Ne
Pasėlių apsaugai panaudojus pesticidus, nuimti derlių ir tiekti jį rinkai galima tik praėjus ne mažiau kaip  1,5 karto ilgesniam išlaukos laikotarpiui, nei reikalingas jiems suskilti  ir numatytas pesticidų techninėje dokumentacijoje.       Ne       Taip       Ne
GYVULININKYSTĖ Gyvuliai turi būti gimę ir užaugę ekologiniuose ūkiuose. Neekologiškai auginti gyvūnai gali būti atvežti į ūkį veisimui laikantis specialių sąlygų.       Taip    Nebūtinai       Ne
Gyvuliai turi būti auginami/laikomo  kiekvienai gyvūnų rūšiai nustatytą laiką IKP ūkyje, maksimaliai naudojamos vietinės gyvulių veislės, taikomos ekstensyvios auginimo technologijos.       Ne       Taip       Ne
Pašarai gyvuliams gaminami iš ekologiškų pašarinių žaliavų, pirmiausia iš ūkio, kuriame laikomi gyvuliai, arba iš kitų to paties regiono ekologinių ūkių.
Gyvuliai negali būti rišami.
      Taip    Nebūtinai       Ne
Šėrimui naudojami pagal išskirtinės kokybės reikalavimus užauginti bei pagaminti pašarai, kiek leidžia gamtinės sąlygos, bet ne trumpiau nei numatyta atskiroms gyvūnų rūšims jie turi būti ganomi ar laikomi  po atviru dangumi, ne  didesniu nei nustatytas specifikacijose  tankumu.       Ne       Taip       Ne
Gyvulių ligų prevencija grindžiama veislės ir rūšies parinkimu, ūkininkavimo praktika, aukštos kokybės pašarais.       Taip      Dalinai     Dalinai
Po Išskirtinės kokybės produkcijos gyvūnų gydymo veterinariniais vaistais laikomasi 2/3 ilgesnio išlaukos laikotarpio nei rekomenduojama tam preparatui.       Ne       Taip       Ne
PRODUKTŲ PERDIRBIMAS Perdirbti produktai turi būti gaminami naudojant perdirbimo metodus, užtikrinančius, kad visuose gamybos grandinės etapuose būtų išlaikomas produkto ekologiškumas ir pagrindinės savybės. Produktų gamyboje  naudojama ekologiška žaliava bei natūralios kilmės ingredientai  ir tik iš teisės aktuose nustatyto sąrašo.       Taip       Ne       Ne
Visi produkto gamybos etapai  vykdomi Respublikos teritorijoje. Taikomi maistingumą išsaugojantys perdirbimo būdai galutiniame produkte lemiantys didesnį biologiškai vertingų ir sumažintą nenaudingų organizmui medžiagų (sočiųjų riebalų rūgščių, druskos, cukraus) kiekį.       Ne       Taip       Ne
Produktai griečiau atšaldomi iki optimalios jų laikymui temperatūros, rinkai patiekiami per trumpesnį nei įprasta tos kategorijos produktams laikotarpį, todėl yra šviežesni ir pasižymi išskirtiniu skoniu, kvapu, išvaizda bei konsistencija.       Ne       Taip       Ne