Garantuoti tradiciniai gaminiai

Garantuotų tradicinių gaminių specifinės savybės yra sąlygojamos žmonių gebėjimo gaminti produktą iš tradicinių žaliavų, tradiciniu, iš kartos į kartą perduodamu, ne mažiau kaip 25 metus nepakitusiu, būdu. Plačiau apie Garantuotus tradicinius žemės ūkio ir maisto produktus galite susipažinti Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje