Sveikiname atvykus į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų interneto svetainę! Susipažinkite su naujausiais pranešimais.

Išskirtinės kokybės produkto (IKP) pavadinimas keičiamas į nacionalinės kokybės produkto (NKP) pavadinimą.

Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. įsigalioja LR žemės ūkio ministro įsakymas DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 „DĖL IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ“ PAKEITIMO" Nr. 3D-633. Įsigaliojus įsakymui keisis pavadinimas iš išskirtinės kokybės produktų (IKP) į pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintas produktas (NKP). Etiketės, neatitinkančios šiame įsakyme nustatytų reikalavimų, gali būti naudojamos ne ilgiau kaip 2 metus po šio įsakymo įsigaliojimo.