Sveikiname atvykus į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų interneto svetainę! Susipažinkite su naujausiais pranešimais.

Kokybiškų produktų gamintojams – paramos galimybės

Nma.lt 2015 06 03

Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad iki š. m. birželio 15 d. papildomai priimamos  kokybiškų produktų gamintojų paraiškos valstybės pagalbai gauti.

Pirmine žemės ūkio ir maisto produktų, kurių kokybė oficialiai pripažinta arba ją siekiama pripažinti Europos Sąjungoje arba nacionaliniu lygiu, gamyba bei prekiniu paruošimu užsiimantys juridiniai ir fiziniai asmenys gali kreiptis paramos pagal Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles.

Visą straipsnį skaitykite čia...