Sveikiname atvykus į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų interneto svetainę! Susipažinkite su naujausiais pranešimais.

Sėjomaina - tausojančio ūkininkavimo pagrindas

„Valstiečių laikraštis“, 2013 02 27
Žemės ūkis ir jo gamyba susiję su augalų auginimu, kurie naudojami maistui, perdirbimui, pašarams bei kitoms reikmėms. Augalininkystėje labai svarbu tinkamai parinkti priešsėlį ir taikyti sėjomainą.
Sėjomaina – tai ariamosios žemės naudojimo būdas, kai ji suskirstoma pastoviais ir lygiais laukais, kuriuose augalai kaitomi iš anksto nustatyta tvarka, atsižvelgiant į ūkio gamtines, ekonomines ir organizacines sąlygas. Priešsėlis – ankstesniais metais augintas augalas. Posėlis – augalai auginami po pūdymo ar kitų augalų.

Visą straipsnį skaityti čia...